Álláslehetőség Pásztón

Margit Kórház Pásztó pályázatot hirdet Margit Kórház Pásztó Rehabilitációs osztály Gyógytornász munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Gyógytornász feladatok teljes körű ellátása, önállóan, szakorvos utasítása alapján, házi betegápolás területén is. Dokumentáció vezetése az orvos informatikai rendszerben.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Boczek Tibor, főigazgató nyújt, a 06-70/5211772-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Margit Kórház Pásztó címére történő megküldésével (3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 243-21/2013, valamint a munkakör megnevezését: Gyógytornász.

A hirdetés folytatása itt olvasható