3 fő gyógytornász állás

Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ Egységes Gyógypedagógiai Konduktív pedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola pályázatot hirdet Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ Egységes Gyógypedagógiai Konduktív pedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola 3 fő gyógytornász munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Dózsa György utca 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Mozgássérült gyermekek ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Főiskola, gyógytornász,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Felsőfokú képesítés, DSGM szakképzettség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A szakképzettséget igazoló dokumentumok, önéletrajz
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 15.
A pályázatok benyújtásának módja: Személyesen: Tóth Tiborné, Vas megye, 9700 Szombathely, Dózsa György utca 6. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 20.
A hirdetés folytatása itt olvasható